Klubnyheder

Information til LB's medlemmer om de seneste restriktioner (startende 26. oktober 2020) vedr. Corona

25. oktober 2020, 20.37

Kære alle LB-medlemmer

 

Læs her for information om, hvordan de seneste stramninger vedr. Corona, som blev meldt ud fra myndighederne den 23. oktober, vil påvirke din træning/spilletid og mulighed for at være i hallen.

 

Vi har undersøgt myndighedernes retningslinjer, udmeldinger fra DFI, DGI og Badminton Danmark. Alle detaljer er endnu ikke på plads, så vi følger op og vil evt. justere. Nedenstående er dog gældende.

 

 

Brug af mundbind i hallen

 

Fra og med torsdag den 29. oktober skal alle på 12 år og derover bære mundbind, når de går ind ad den yderste fordør til halanlægget og indtil de går i gang med deres opvarmning/træning. Tilsvarende, når man er færdig med sin træning (er færdig med at strække ud), skal man tage mundbind på, indtil man har forladt halanlægget.

 

Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned, og altså heller ikke, mens man dyrker sin sport.

 

Kravet om mundbind gælder foreløbig til 2. januar.

 

 

Forsamlingsforbud vil påvirke, hvor mange vi kan være sammen – og nogle af os må indgå i rotation

 

Fra og med mandag den 26. oktober er det lille forsamlingsloft reduceret fra 50 til 10 personer foreløbig for de næste 4 uger, dvs. til og med 22. november. Der er nogle undtagelser bl.a. for idrætten. For alle under 21 år der udøver idræt, gælder fortsat et loft på 50 personer, hvilket kan inkludere ansvarlige for idrættens afvikling, som godt kan være over 21 år (trænere).

 

Det vil stadig være muligt at afvikle arrangementer, dvs. holdkampe og stævner, med op til 500 personer (det store forsamlingsloft), hvis deltagere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser. Men det lille forsamlingsloft gælder også. Så vi vil altså fortsat kunne afvikle ungdoms-holdkampe og -stævner, men vi vil altså ikke kunne spille holdkampe for senior, veteran og motionist (spillere over 21 år) foreløbig de næste 4 uger.

 

For vores almindelige træninger/spilletider foreløbig de næste 4 uger gælder, at vi forsøger at gøre det muligt for alle at få mulighed for fortsat at træne hver uge. Men der kan blive tale om ændrede spilletider, da vi jo ikke altid kan være så mange samlet, som vi hidtil har været. Vi vil forsøge at udnytte nogle af de ydertider, både i hal 1 og hal 4, som pt. stort set ikke bruges. Og så kan vi udnytte, at der ikke vil blive spillet senior/veteran/motionist-holdkampe i weekenden.

 

Ungdoms-træning fortsætter uændret. Vi har haft nogle udfordringer pga. forsinket halarbejde i Ravnsholthallen, som har medført nogle ændringer for nogle få træninger i Ravnsholthallen. Disse ændringer gælder fortsat, medmindre I hører andet. Bemærk: Forældre må ikke være i hallen under træning. Men man kan opholde sig i cafeteriet, hvis der er plads. Forældre må godt overvære holdkampe, hvis de sidder ned. Holdledere er undtaget.

 

Familiebadminton og Miniton vil blive informeret specifikt. Vi vil tale med Badminton Danmark om en generel holdning til, hvordan denne form for træning kan/må afvikles. Vi forventer, at der kan blive tale om undtagelser her. Alternativt kan der blive tale om at dele op i hold.

 

Senior-træning omfatter både en del spillere under 21 år og en del over. Vi arbejder på en midlertidig opdeling. I vil blive kontaktet specifikt af cheftræner Johnny Askevig.

 

Veteran/motionist-træning: Vi vil forsøge at opdele træningerne og udnytte nogle lørdagstider. Der kan blive tale om en form for rotation. I vil få mere specifik information for jeres træning/tid via Holdsport.

 

LB Ladies og Pensionister vil også være nødt til at opdele træningerne. Vi vil også her tilbyde en lørdagstid til mulig rotation. I vil få mere specifik information for jeres træning/tid via Holdsport.

 

Banespillere kan vi også blive nødsaget til at lade indgå i en form for rotation mellem forskellige tider/dage, når der er mere end 10 personer i hallen. I vil få mere specifik information via Holdsport. For nogle få banespillere bliver der ingen ændring.

 

 

LB’s Corona-gruppe

 

Klubbens bestyrelse har i dag nedsat en lille Corona-gruppe under bestyrelsen, som skal sørge for, at vi agerer på Corona-udviklingen og sørger for at kommunikere herom. Dette udvalgt består pt. af den nyvalgte formand, Michael Colstrup (som vi gerne ville have haft chancen for at præsentere nærmere, men vi blev overhalet indenom af Corona-udviklingen), Rikke Brandt og Sara Runesten.

 

 

De hidtidige generelle anbefalinger gælder stadig

 

Husk fortsat at vaske hænder/spritte af, inden du går ind i hallen.

Brug de opsatte spritflasker ved indgangene.

Husk at holde afstand uden for banerne.

Placér jeres tasker med 1 meters mellemrum.

Vi opfordrer desuden fortsat til, at man klæder om hjemmefra og bruger badefaciliteterne i hallen mindst muligt.

 

Mht. ophold i cafeteriet er det vigtigt, at man ikke opholder sig der efter kl. 22, uanset om cafeteriet er åbent eller lukket. Husk at efterkomme cafeteriets regler, som der bliver skiltet om på stedet.

 

Vi håber, at denne begrænsning af vores badminton-aktivitet kun vil gælde i en kort periode. Men vi må være indstillet på, at der kan blive tale om en længere periode. Når vi ved mere, som kan påvirke ovenstående, vil vi kommunikere herom.

 

 

Venlig hilsen

LB’s bestyrelse