Klubnyheder

Indbydelse til Lillerød Badmintonklubs U13M turnering

7. juli 2020, 23.23

Indbydelse til Lillerød Badmintonklubs U13M turnering

Dato Lørdag-søndag den 22. - 23. august 2020

Deltagere U13M (elite) række spillere


Spillested Lillerødhallerne, Banevang 7, 3450 Allerød


Kategorier HS, DS, HD, DD og MD. Der kan tilmeldes i tre kategorier


Tilmelding Tilmeldingsfrist torsdag den 6. august 2020. Tilmelding via
www.badmintonplayer.dk. Eftertilmeldinger vil ikke komme i betragtning da
deltagerlisten skal sendes til godkendelse og seedning hos Badminton Danmark
fredag den 7. aug.
Udenlandske spillere kan tilmelde pr. mail til peter4nielsen@gmail.com


Indskud Single 220 kr. - double kr. 260 kr. pr. par.


Bolde Li-Ning


Præmier Der er præmier iflg. Badminton Danmarks bestemmelser


Reglement Pulje- og Cup-systemet iflg. Badminton Danmarks turnerings- og spilleregler


Program Programmet udarbejdes i Tournament Planner og offentliggøres 7 dage før
turneringsstart på LB’s hjemmeside www.badminton-lb.dk.


Overnatning Kan evt. tilbydes i hallen.

Forspørgsel for overnatning foretages til peter4nielsen@gmail.com
senest lørdag den 8. aug. 2020.


Spørgsmål Kan rettes til Peter Nielsen på mail peter4nielsen@gmail.com